اُتیسم تنها اختلال رشدی عصبی در حال رشد نیست

چکیده:

شاید همه بر این گمان هستیم که اُتیسم افسار گسخته در حال افزایش است و دیگر اختلالات شرایط بهتری دارند و این اتیسم است که روز به روز قربانیان بیشتری را میگیرد ولی در این مقاله می توان متوجه شد که اُتیسم تنها نیست و رقبای آن گام به گام و شاید سریعتر از آن به پیش می روند. واین روند فاجعه بار بیشتر و بیشتر ذهن مارا به این مهم درگیر می کند که ریشه این اختلالات کجاست و چگونه می بایستی با آن به مقابله برخاست.


281397/6
اُتیسم تنها اختلال رشدی عصبی در حال رشد نیست
اُتیسم تنها اختلال رشدی عصبی در حال رشد نیست
برگردان: گروه پژوهشی اتیسم اردیبهشت
به تازه گی توسط متخصصین اتیسم(اوتیسم) عنوان گردیده است که افزایش آگاهی و معیارهای تشخیصی گسترده تر می تواند یکی از علتهای افزایش تشخیص اختلالات رشدی عصبی  را بیان کند.
یک بررسی بر روی بیش از 4.5 میلیون نفر در چهار کشور به این نتیجه رسید که  شیوع روز افزون اتیسم(اوتیسم) از سایر اختلالات عصبی تکاملی متفاوت نیست.
این مطالعه منتشر شده در مجله روانپزشکی کودک و نوجوان اروپا ،
شیوع اختلال اتیسم(اوتیسم) ، اختلال بیش فعالی و کمبود توجه ، اختلال وسواس اجباری و سندرم تورت را در دانمارک ، فنلاند ، سوئد و غرب استرالیا مشخص مینماید .
بین سال های 2000 و 2011 تعداد تشخیص برای هر اختلال بین 100 و 700 درصد رشد داشته است.به عنوان مثال در فنلاند،
تشخیص اتیسم(اوتیسم) از 30 تا 60 مورد در هر 10000 کودک تقریبا دو برابر شده است.
 محقق و پژوهشگر گروه آمار زیستی در دانشگاه آرهوس در دانمارک می گوید:این الگوهای افزایش شیوع, شگفت آور هستند.  
 عوامل محیطی از جمله افزایش
میانگین سن پدر و مادر ممکن است به روند افزایش شیوع کمک کند.اما ، در نیویورک Mount Sinai  ، مدیر مرکز اتیسم در دانشکده پزشکی Joseph Buxbaum می گوید افزایش آگاهی به احتمال زیاد بزرگترین عامل در تشخیص و مراجعه است.
تشخیص افتراقی، شناسایی بهتر افراد در طیف و تشخیص زودتر برای همه در حال افزایش وپیشرفت است.مطالعات اپیدمیولوژی تمایل دارند که بر روی یک کشور و یا به صورت محدود بر روی دو میلیون نفر یا کمتر تمرکز کنند.در این مطالعه محققان شیوع هر نوع اختلال را در کودکان سنین 10 سال مقایسه کردند.آن ها دریافتند که در سال های بین 2000 و 2011 شیوع اختلال طیف اتیسم افزایش 121 درصدی در غرب استرالیا ، 175 درصدی در  دانمارک و 354 درصدی در سوئد را دارا بوده است.
 ولی شیوع اختلال کمبود توجه بیشتر از متغیر اُتیسم(اوتیسم) است . افزایش 183 درصدی در فنلاند،295درصدی در دانمارک و 721 درصد در سوئد خود گویای این مهم است که دیگر اختلالات هم همپای اُتیسم و یا شاید سریع تر در حال ازدیادند .
همچنین شیوع اختلال وسواس اجبار و سندرم تورت ،اختلال حرکتی تیک هم افزایش چند برابری به همراه داشته است. ولی در استرالیای غربی سوابق برای سه اختلال دیگر ناقص است.بنابراین محققان تنها داده های بدست آمده از اُتیسم(اوتیسم) را مورد استفاده قرار می دهند.
    Atladottirعنوان می کند که من قویا معتقدم که افزایش  برخی از عوامل باعث تغییر راه تشخیصی ما می شود.او می گوید: اگر این به خاطر یک عامل ژنتیکی و یا
محیطی بود، در عوض آن تنها تاثیر شیوع یک یا دو اختلال به جای هر چهار اختلال بود.
طیف گسترده ی در حال افزایش اشاره به این موضوع دارد که آگاهی و تشخیص زود هنگام کلیدی هستند.
استاد روانپزشکی در دانشگاه اورگان دکتر فومبونه اذعان می نماید که این سطح از شناسایی در این سه کشور بسیار نامساعد است.این نشان دهنده ی آموزش حرفه ای ، آگاهی از اُتیسم(اوتیسم) و دسترسی به خدمات تشخیصی  و درمانی است.
به عنوان مثال شیوع در سوئد برای هر یک از چهار اختلال کمتر از دانمارک است.برای هر 10000 کودک متولد شده بین سال های 1999 و 2001، پزشکان 68 مبتلا به اُتیسم(اوتیسم) را در سوئد در مقایسه با 110 کودک مبتلا در دانمارک تشخیص داده بودند. این تفاوت آماری در این دو کشور نشان از تاثیر آگاهی عمومی در براورد شیوع است. 
 (استفاده از کلیه مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است)
 
 

مطالب مرتبط