اوتیسم و رفتار درمانی برای درمان هرزه خواری

چکیده:

رفتارهای نامطلوب وهرزه خواری میتواندمنجربه عوارض پزشکی درکودک دارای اوتیسم گردد وشدت رفتارهای مداخله گرایانه میتواند در حذف بیماری هرزه خواری(فروبردن مواد غیر خوراکی به دهان)مؤثر واقع شود.


211397/2
اوتیسم و رفتار درمانی برای درمان هرزه خواری

رفتاردرمانی  در برابر هرزه خواری در کودکان با اختلال طیف اوتیسم. گروه پژوهشی اُتیسم اردیبهشت

زیرمجموعه کودکان با ناتوانی رشدی و ذهنی، بیماری هرزه خواری را نشان می دهند که می تواند منجربه تهدیدی برای عوارض پزشکی شود. وقفه بیماری هرزه خواری امکان دارد مستلزم تداوم مراقبت های پرستاری باشد. موارد مصرف شدنی می تواند شامل اقلام خانگی از قبیل اسباب بازی ها یا مسکوکات ویا مواد طبیعی مانند خاک اره (چوب حاصل ازتراش مداد) یا گل باشد.به گفته ناسان کال دکترا و مدیر برنامه های رفتاری در مرکز اُتیسم مارکوس، مراقبت های پزشکی کودکان آتلانتا،و معاون پروفسور مربوط به امراض کودکان در دانشکده پزشکی ایموری ادبیات موجود در مورد درمان هرزه خواری عمدتا از نوع مطالعه موردی تعداد اندکی از کودکان در یک زمان مشخص می باشد. این ادبیات موارد احتمالی و مواردی که ممکن است مصداقی از انحرافات منتشر شده را داشته باشد را نشان می دهد. لذا ما تصمیم داریم تا هر کودک وارد شده در  12 سال گذشته را مشاهده  و بررسی کنیم.برای دانستن همه چیز درباره اوتیسم مطالعه مقاله اوتیسم چیست؟انواع،علت ها و درمانها را پیشنهاد می کنیم​.​
مطالعه مورد نظر بر 11 کودک با میانگین سنی 8 تا 10 سال که تمامی آنها بجز یک نفر که بیماری اختلال طیف اتیسم دارد و با برنامه و روش های درمانی سرپایی درمان شده اند، متمرکز شده است. تمامی کودکان به استثنای یک نفر که برای بیماری هرزه خواری بعد از درمان پرخاشگری معالجه شده بود، اختصاصا برای بیماری هرزه خواری مراجعه کرده بودند. رفتارهای مداخله گرایانه برای هریک از کودکان مشابه نبود، اما شامل اجزایی از قبیل موارد زیر بود:
  • جلوگیری نمودن  کودکان از خوردن اشیاء نامناسب، بوسیله تاریک کردن فضای کودکان در چندین حالت از طریق محدودیت های فیزیکی، این روال در طول زمان متغیر بود.
  • هدایت مجدد کودکان به سمت فعالیت های مطلوب
  • تشویق مجدد کودکان برای در معرض قراردادن آنها به مصرف موارد غیر خوردنی با درمان های کوتاه مدتبرای آگاهی بیشتر در زمینه اختلال اتیسم مطالعه مقاله انواع اختلال اتیسم و درمان انها پیشنهاد می گردد.
این روال یک فرآیند تکراری می باشد که می تواند هفته ها به طول بیانجامد تا صحت نتایج ترکیبی آن کشف شود.اثربخشی درمان ها به وسیله آوردن کودکان مبتلا به اتیسم به اتاق های با شرایط قبلی(خوردن موارد نامناسب) که آنها را به خوردن وسوسه می کرد، مورد آزمون قرار گرفت. متوسط کاهش در بیماری هرزه خواری از درمان های ابتدایی تا درمان های نهایی (دراین مجموعه بالینی)حدودا 96درصد بود. صد درصد کاهش در بیماری هرزه خواری در سه حالت بدست آمد. تعداد جلسات و برنامه های آموزشی روزانه ملزم برای کسب این نتایج گاهی اوقات چندین هفته به طول انجامید. کمتر از 90 درصد کاهش بیماری ها در یک حالت بدست آمد.تیم تحقیقاتی اقدامات استاندارد به منظور آموزش والدین و پرستاران در مورد نحوه حفظ درمان و ادامه درمان در خانه را انجام می داد. شش ماه خدمات بعد از درمان در صورت نیاز ارائه شده بود. محققان از اطلاعات دردسترس برای مطالعه شرکت کنندگانی که خارج از ایالات متحده اقامت دارند استفاده نکرده اند.
بیماری هرزه خواری در سایر جمعیت ها با کمبودهای تغذیه ای مانند سطوح پایین آهن در غذا مرتبط می باشد. کال بیان می کند که تیم تحقیقاتی او در مطالعات خود دریافتند که بیماری هرزه خواری یک رفتار حفظ شونده خودکار (و نه یک رفتار جلب توجه و دستکاری شده)می باشد و بعد از تهیه مکمل های تغذیه ای ارائه شده متوقف نمی شود. کال می گوید، یکی از راه هایی که کودکان خردسال در جهان خود کشف می کنند قرارا دادن اشیاء در دهان خود می باشد. بسیاری از این افراد در مورد سطح شناختی یک کودک خردسال عمل می کنند، لذا نشان دادن رفتار های مشابه خیلی تعجب آور نیست.
 
(تنها راه غلبه بر اختلال اتیسم دانش و آگاهی از این اختلال است)
والدین گرامی در صورت نیاز به مشاوره در موارد ذکر شده در این مقاله می توانید با شماره 01333364601 تماس حاصل نمایی.(استفاده از کلیه مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است).برای دریافت منابع این مقاله می توانید از طریق منوی پرسش و پاسخ در خواست خود را با ما در میان گذارید 

مطالب مرتبط