اتیسم و اضطراب

چکیده:

مطالعه ای درمجله روانشناسی وروانپزشکی نشان می دهد که کودکان مبتلا به اُتیسم (اوتیسم) بسیارمضطرب هستند.


51397/6
اتیسم و اضطراب
 
اضطراب و اُتیسم
برگردان:گروه پژوهشی اردیبهشت
دراین مطالعه142کودک 10 تا 15 سال مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) 41٬ کودک bap73٬ کودک دوقلوی خاص و160 کودک سالم در گروه کنترل مورد بررسی قرارگرفته اند.  در این پژوهش همه گزارشات والدین براساس رفتار کودکانشان بود. به طورکلی گروه کنترل درحالت متوسط ازهمه جوانتر و ظریب هوشی بالاتری نسبت به افراد مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) یا bap را داشتند( ویراستار:bapیا فنوتیپ اتیسم ( اوتیسم ) اصطلاحی است که برای بستگان غیر اُتیستیک افراد مبتلا به اتیسم ( اوتیسم )استفاده می شود که علائم و صفات  خفیفتری از این اختلال را از خود نشان می دهند).
با توجه به نتایج این تحقیق، والدین کودکان اُتیستیک درمقایسه باگروه کنترل ، برخی ازویژگی های این اختلال ازجمله
اضطراب که شامل : اضطراب اجتماعی و حملات پانیک (هراس) هستند را از خود نشان می دهند.
حتی دوقلوها سطوح بالاتری از اضطراب اجتماعی ٬ اضطراب تعمیم یافته وپانیک رانسبت به گروه کنترل دارند.این نشان می دهدکه محیط و
ژن مشترک کودکان مبتلا به اُتیسم(اوتیسم) آن ها رادرمعرض خطراضطراب قرارمی دهد.
این مطالعه همچنان ارتباط بین هوش بالا واضطراب اجتماعی در اتیسم ( اوتیسم )را تایید می کند. واین احتمال وجود دارد که برخی ازنگرانیهای این کودکان ناشی از دانستن مشکلات حاد خودشان می باشد.درمقابل کودکانی که ضریب هوشی پایینی دارند اضطراب جدایی بیشتری دارند واین احتمالآ به دلیل وابسته بودن به والدین خود می باشد. کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم )٬ به ویژه آن هایی که رفتارتکراری دارند، نسبت به آن هایی که فقط علائم وسواس گونه اختلال اتیسم ( اوتیسم ) را دارا می باشند احتمال بیشتری دارد که اضطراب را نیز از خود نشان دهند.
پژوهشگران عنوان می کنند که با توجه به پیچیدگی علائم این اختلال، بسیار دشوار است که بتوان اضطراب را از علائم هسته ای اُتیسم(اوتیسم) جدا نمود. ولی خبر خوب این است که بررسی 8 پژوهشی که در مجله کودکان منتشر شده است نشان می دهد، رفتار درمانی شناختی می تواند اضطراب را خود به خود کاهش دهد.
 
 (استفاده از کلیه مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است)
 
 

مطالب مرتبط