سمینار آموزشی لجبازی کودک اتیستیک

چکیده:

آیا کودک اتیستیک یک کودک لجباز است؟


71397/3
سمینار آموزشی لجبازی کودک اتیستیک
سمینار آموزشی لجبازی (مقاومت رفتاری)کودک اْتیستیک (اوتیستیک)و راه کار های مقابله با آن
برخی والدین کودکان اُتیستیک فرزند خود را لجباز معرفی می کنند وبدون توجه به اینکه آیا رفتار های کودکشان ملاک و معیار لجبازی کودکان را دارد یا نه به دنبال راه کاری برای مقابله با این مساله اند. در این موضوع می بایستی به این مهم توجه نمود که آیا رفتاری که از کودک اُتیستیک سر میزند با شناخت همراه است؟آیا این گونه رفتار ها به علت مشکلات حسی کودک نیست؟ و.....و در نهایت می توان به این نکته مهم رسید که مقاومت رفتاری کودک اُتیستیک را نمی توان به لجبازی تشبیه نمود.به همین منظور برای پاسخ به این پرسش والدین مرکز، سمیناری آموزشی در تاریخ 94/3/1 برای والدین مرکز برگذار گردید. از جمله مواردی که در این سمینار برای والدین مطرح گردید به شرح زیر است:
این رفتارها علتهای گوناگونی دارد از جمله:
 • ترسهای غیر منطقی.
 • مقاومت در برابر تغییر.
 • مشکلات کلامی یا تعارضات درونی .
 • عدم استقلال.
 • توجه فراوان والدین به رفتارهای نامناسب کودک خود و تقویت رفتار های نامناسب.
 • عدم ثبات عملکرد والدین در برابر رفتار های نادرست.
 • والدین انتقاد گر و کج خلق.
 • محبت ومهربانی افراطی والدین.
 • انتظارات زیاد و فراوانتر از توان کودک اُتیستیک
 • نداشتن برنامه ریزی و فرصت مناسب برای کودک.
راهکارهای مقابله با لجبازی کودکان
 • انتقاد همراه با تشویق.
 • هیچگاه تسلیم نشوید(مقتدر باشید).
 • حفظ ثبات هیجانی والدین.
 • تنبیه به موقع رفتار های نادرست.
 • تقویت رفتار های مثبت در مقابل عدم تایید مقاومت رفتاری.
 • ثبات تربیتی والدین و قاطعیت آنها در رفتار و گفتار.
 
 
 
 
 

مطالب مرتبط