کودکان اتیستیک اردیبهشت در پارک ماسه

چکیده:

بازی کودکان اتیستیک با ماسه می تواند مهیا کننده اهداف چند گانه حسی و بازی های هدفمند باشد


221397/4
کودکان اتیستیک اردیبهشت در پارک ماسه
بازی با ماسه و حوضچه های ماسه علاوه بر مفرح بودن و لذتی که برای کودکان مبتلا به اتیسم به همراه دارد می تواند موجب بهبود حس بساوایی ، ادراک فضایی مهارتهای حرکتی و .....گردد.به همین خاطر به صورت دوره ای کودکان اردیبهشت از پارک های ماسه و استخر های ماسه استفاده می کنند. این استخر ها در محیطی کاملا امن و با محرکهای انتخابی کادر مرکز و بر اساس اصول اموزشی کودکان اتیستیک مهیای کار می گردد.کودکان اتیستیک اردیبهشت در این استخر های ماسه و پارکها می دوند،جستجو می کنند ،می سازند و......

مطالب مرتبط