اردوی آموزشی تفریحی باغ وحش صفه

چکیده:

اردوی امورشی تفریحی باغ وحش صفه تیر ماه 96


91397/4
اردوی آموزشی تفریحی باغ وحش صفه
 در تاریخ96/4/4 اردوی تفریحی اموزشی با حضور درمانگران و کودکان اردیبهشت در منطقه تفریحی صفه اصفهان بر گذار گردید. این اردو ها هر ساله به منظور اشنایی کودکان اتیستیک مرکز با حیوانات و مشاهده آنها از نزدیک ،تشکیل کلاسهای اموزشی در فضایی خارج از مرکز ،ارتباط نزدیک کودکان اتیستیک مرکز با دیگر مراجعین و کودکان در باغ وحش و.... انجام می پذیرد.

مطالب مرتبط