اردوی تفریحی شهر بازی سر پوشیده صفه اردوی تفریحی شهر بازی سر پوشیده صفه

برگذاری اردوی تفریحی شهر بازی سر پوشیده صفه برای کودکان اتیستیک اردیبهشت

71397/3
مطالعه بیشتر
کودکان اُتیستیک مرکز اردیبهشت به تماشای شهر موش‌های 2 نشستند کودکان اُتیستیک مرکز اردیبهشت به تماشای شهر موش‌های 2 نشستند

تماشای فیلم سینمایی شهر موشهای 2 توسط کودکان مرکز اتیسم اردیبهشت در سینما قدس اصفهان

71397/3
مطالعه بیشتر
اردوی باغ وحش صفه

10

1397/2
اردوی باغ وحش صفه

اردوی تفریحی کودکان مرکز اتیسم اردیبهشت باغ وحش صفه

اردوی شهربازی سیمرغ

5

1397/2
اردوی شهربازی سیمرغ

اردوی تفریحی اموزشی کودکان اتیستیک مرکز اتیسم اردیبهشت در شهر بازی سیمرغ