اردوی شهربازی سیمرغ

چکیده:

اردوی تفریحی اموزشی کودکان اتیستیک مرکز اتیسم اردیبهشت در شهر بازی سیمرغ


51397/2
اردوی شهربازی سیمرغ
اردوي تفريحي شهرك سيمرغ
 
در تاریخ 24/7/93 كودكان اُتيستيك ارديبهشت در كنار مربيان خود از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر با حضور در شهرك تفريحي سيمرغ به بازي و شادماني پرداختند و از وسايل بازي موجود در اين شهر بازي سر پوشيده استفاده نمودند.
از اهداف این اردو می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.تجربه حضور کودکان اُتیستیک در محیطی سر پوشیده،کنترل شده.
2.قرار گرفتن کودکان اُتیستیک در کنار دیگر کودکان.
3.افزایش تعاملات اجتماعی کودکان .
4.آموزش رفتاری کودکان در محیطی غیر از محیط مرکز.
5.ایجاد مقدمه ای برای والدین و کودکان درجهت حضور در اماکن عمومی.
6.حضور کودکان اُتیستیک  در محیطی پر هيجان و کنترل رفتاری این کودکان.
7.خندیدن،دست زدن،جیغ کشیدن و استفاده معمول از وسايل بازي كه ديگر كودكان نيز از آنها استفاده مي كنند.
8.استفاده از وسايلي كه موجب تحريك سيستم  وستيبولار گرديده و موجب آگاهي بدني و ادراك فضايي در كودكان اُتيستيك مي شود. 
 
 

مطالب مرتبط