اردوی تفریحی شهر بازی سر پوشیده صفه

چکیده:

برگذاری اردوی تفریحی شهر بازی سر پوشیده صفه برای کودکان اتیستیک اردیبهشت


71397/3
اردوی تفریحی شهر بازی سر پوشیده صفه

در تاریخ 93/11/2كودكان اُتيستيك ارديبهشت در كنار مربيان خود از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر با حضور در شهر بازی سر پوشیده صفه به بازي و شادماني پرداختند و از وسايل بازي موجود در اين شهر بازي سر پوشيده استفاده نمودند.
از اهداف این اردو می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.تجربه حضور کودکان اُتیستیک در محیطی سر پوشیده وکنترل شده.
2.قرار گرفتن کودکان اُتیستیک در کنار دیگر کودکان.
3.افزایش تعاملات اجتماعی کودکان .
4.آموزش رفتاری کودکان در محیطی غیر از محیط مرکز.
5.ایجاد مقدمه ای برای والدین و کودکان درجهت حضور در اماکن عمومی.
6.حضور کودکان اُتیستیک  در محیطی پر هيجان و کنترل رفتاری این کودکان.
7.خندیدن،دست زدن،جیغ کشیدن و استفاده معمول از وسايل بازي كه ديگر كودكان نيز از آنها استفاده مي كنند.
8.استفاده از وسايلي كه موجب تحريك سيستم  وستيبولار گرديده و موجب آگاهي بدني و ادراك فضايي در كودكان اُتيستيك مي شود. 
 
 

مطالب مرتبط