دوره باز آموزی تغییر رفتار و رفتار درمانی کودکان اُتیستیک

چکیده:

دوره تکمیلی و باز آموزی رفتار درمانی و تازه های ABA


71397/3
دوره باز آموزی تغییر رفتار و رفتار درمانی کودکان اُتیستیک

بر اساس اهداف آموزشی مرکز در سال 94 و در جهت ارائه آموزشهای تکمیلی به پرسنل مرکز اردیبهشت دوره آموزشی شیوه های تغییر رفتار و رفتار درمانی در تاریخ 17 /2/94 در مرکز اردیبهشت برگذار گردید. در این دوره که مانند دوره های قبل با حضور تمامی پرسنل تشکیل گردید پس از آموزش مربیان با کادر مرکز به تبادل نظر در خصوص  رویکرد درمانی ABA پرداختند . از جمله اهداف این رویکرد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تکمیل اطلاعات پرسنل مرکز در خصوص تغییر رفتار در کودک اُتیستیک.
ارائه نمودن رهنمود های استاد گرامی جناب آقای دکتر صمدی که در دوره های آموزشی سازمان بهزیستی به سردرمانگران مرکز ارائه گردیده بود.
بررسی شیوه های نوین تغییر رفتار در کودک اُتیستیک.
تبادل نظر کادر و پرسنل مرکز درخصوص رویکرد های تغییر رفتار برای مدد جویان.
ایجاد پیش زمینه های برای دوره های پیش رفته تر اصلاح رفتار کودک اُتیستیک.
رفع نواقص عملکردی و تئوریک پرسنل در خصوص اصلی ترین رویکرد درمانی مرکز .
و.....
 
 
 

مطالب مرتبط