دوره آموزشی اُتیسم،علائم و تشخیص برای خانواده ها

چکیده:

جلسه آموزشی علائم و تشخیص اتیسم با حضور کارشناس ارزیاب سازمان اموزش و پرورش


71397/3
دوره آموزشی اُتیسم،علائم و تشخیص برای خانواده ها

 
 سه شنبه مورخ 18/2/94 دوره آموزشی اُتیسم،علائم و تشخیص  برای خانوده های مرکز برگذار گردید.در این دوره آموزشی آخرین یافته ها در خصوص تشخیص ، علائم و ملاکهای تشخیصی اُتیسم در DSM-5 برای خانواده ها کاملاً توصیف و تشریح گردید.این دوره در راستای آموزش خانواده های دارای کودکان اُتیستیک ومقدمه ای برای دوره های بعدی مرکز می باشد.لازم به ذکر است در این دوره کارشناس ارزیابی و تشخیص سازمان اموزش و پرورش  سرکار خانم عکاف نیز به ارائه نقطه نظراتی در باره غربال و شیوه پذیرش کودکان اُتیستیک در آموزش و پرورش پرداخت.
 
 

مطالب مرتبط