دوره آموزشی درمانی اعتماد به نفس والدین کودکان اُتیستیک

چکیده:

در مواقعی مشاهده می شود که والدین کودکان مبتلا به اتیسم به دلایل فشار روانی بالایی که از سمت جامعه و خانواده به انها وارد می گردد دچار کمبود اعتماد به نفس می گردد که این امر می تواند برای آنها بسیار نفس گیر و تحلیل برنده باشد.


71397/3
دوره آموزشی درمانی اعتماد به نفس والدین کودکان اُتیستیک

والدین کودکان اُتیستیک بنا به دلایل معلوم یا نا معلوم از اعتماد به نفس ضعیف خود رنج می برند و از روش های گوناگونی سعی در بهبود اعتماد به نفس خود دارند و گاهی مواقع از حضور در مناسبت های اجتماعی دوری  می کنند .والدین کودکان اُتیستیک که در این زمینه مشکل دارند بازیچه ی خواسته های دیگران می شوند و دایما احساس ناراحتی از وضعیت موجود دارند و خود را سر زنش می کنند . به همین علت جلسه ای در روز یکشنبه 18/5/94برای والدین کودکان اُتیستیک در مرکز اردیبهشت برگزار شد که در این جلسه ضروریات داشتن اعتماد به نفس و داشتن تصویری مثبت و واقعی از خود بیان گردید .تا والدین کودکان اُتیستیک بتوانند با چالش های اساسی زندگی خود به خوبی کنار بیایند و به احساس ارزشمندی درونی و احترام گذاشتن به خود و دیگران برسند .در این جلسه راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس والدین کودکان اُتیستیک مطرح گردید 
 
 

مطالب مرتبط