برگذاری دوره اموزشی پکس

چکیده:

دوره آموزشی تکمیلی پکس برای مربیان مرکز اتیسم اردیبهشت


71397/3
برگذاری دوره اموزشی پکس
برگذاری دوره آموزشی PECS  برای مربیان در مرکزاُتیسم اردیبهشت
 
مرکز اردیبهشت در جهت جامع تر نمودن خدمات به مددجویان خود اقدام به برگذاری دوره های آموزشی تکمیلی به مربیان خود نموده تا از این طریق بتواند خدمات کامل تری به طیف وسیع مراجعان خود ارائه نماید. به همین منظور در ادامه دوره های آموزشی مربیان مرکز پس از دوره آموزشی تعامل همه جانبه که در سال 93 انجام پذیرفت در اولین فرصت در سال جاری نیز،این فرایند با بر گذاری دوره آموزشی برقراری ارتباط با استفاده از تصویر ادامه یافت. در این جلسه که با حضور تمامی مربیان مرکز و سردرمانگران و 2 نفر از مدد جویان به عنوان کیس آمورشی بر گذارگردید شیوه پکس به صورت نظری و عملی به مربیان آموزش داده شد.
روش پکس توسط اندرو بوندی و لوری فراست در کتاب PECS Training Manual در شش مرحله به رشته تحریر درآمده است.برای اطلاعات بیشتر در مورد این رویکرد درمانی میتوان به کتاب اُتیسم نوشته مهدی فولادگر  و یا به کتاب کودکان دارای اُتیسم نوشته دکتر سید علی صمدی مراجعه نمود.
 
 

مطالب مرتبط