جلسه آموزشی رویکرد های درمانی مرکز اتیسم اردیبهشت

چکیده:

مراقبت از کودک مبتلا به اُتیسم می تواند طاقت فرسا باشد با وجود درمانهای بسیاری که برای اُتیسم وجود دارد چطور می توان پی برد که کدامیک موثرتر است؟


71397/3
جلسه آموزشی رویکرد های درمانی مرکز اتیسم اردیبهشت

تاکنون روشهای درمانی بسیاری در سراسر جهان شناخته شده است.از مهمترین روشها روش ABAیا لوواس است.این رویکرد درمانی بر اساس فنون تغیر رفتار در درمان کلیه اختلالات عاطفی ,ذهنی و جسمی,است.هدف از درمان کاهش رفتارنامطلوب  و افزایش رفتار مطلوب که معمولا بین 30تا40ساعت در هفته به صورت انفرادی با درمانگر دوره دیده اجرا میشود. یا روش therapy placeکه به اختصار tpشناخته میشود و برگرفته از play projectاز ریک سولومون است این روش دارای خرده درمانهای کاردرمانی,گفتاردرمانی,یکپارچگی حواس و بازی درمانی.وموسیقی درمانی ...است روش تیچ روش نسبتا جدید برای آموزش افراد دارای اُتیسم و اختلالات ارتباطی است.تیچ یک سرواژه است و متشکل از حروف اول عبارت درمان و آموزش کودکان دارای اُتیسم و ناتوانی ارتباطی است.از روشهای دیگری که در حال حاظر درمرکز اردیهشت در حال اجرا است میتوان به روش پکس یا شیوه ی برقراری ارتباط با استفاده از تصاویر و روش تعامل همه جانبه اشاره نمود.به همین دلیل جلسه ای برای والدین کودکان اُتیستیک اردیبهشت بر گذار گردید ودر آن جلسه که در تاریخ 14/7/94راس ساعت3برگزار شد به طور خلاصه تمامی روشهای فوق برای والدین شرح داده شد تا خانواده ها از ذویکرد های مورد استفاده در مرکز آگاهی کامل داشته باشند.
 
 

مطالب مرتبط