دوره های آموزشی تیچ و آخرین یافته های اُتیسم

چکیده:

دوره های آموزشی تیچ و آخرین یافته های اُتیسم برای مربیان مرکز اتیسم اردیبهشت


71397/3
 دوره های آموزشی تیچ و آخرین یافته های اُتیسم
 دوره های آموزشی تیچ و آخرین یافته های اُتیسم برای مربیان مرکز
در تاریخ های 31/2/94 و7/3/94دورهای آموزشی آخرین یافته های علائم و تشخیص اُتیسم  ودوره آموزشی رویکرد تیچ برای مربیان مرکز برگذار گردید.در دوره آموزشی نخست درجهت عملکرد و کارایی بهتر در مقابل اختلال اُتیسم آخرین یافته ها در خصوص تشخیص ، علائم و ملاکهای تشخیصی اُتیسم در DSM-5 برای مربیان کاملاً توصیف و تشریح گردید . در دوره آموزشی دیگراصول و اهداف رویکرد درمانی تیچ و شیوه عملکرد در این رویکرد برای مربیان به صورت کامل مطرح گردید. و پس از آن نیز در فضای آماده شده تیچ در مرکز به صورت عملی نیز توسط سردرمانگران این تکنیک درمانی آموزش داده شد و تا در آینده نزدیک این رویکرد نیز در مرکز مورد استفاده قرار گیرد. این دوره در راستای آموزش  و تجهیز هرچه بیشتر مربیان و مرکز به رویکرد های درمانی دیگر می باشد.
 
 

مطالب مرتبط