جشن روز جهانی اتیسم

چکیده:

بر گذاری روز جهانی اتیسم و اجرای برنامه کودکان اتیستیک اردیبهشت


121397/3
جشن روز جهانی اتیسم

 
در تاریخ 26 فروردین و با 13 روز تاخیر جشنی در جهت نمایش توانمندی های کودکان اتیستیک با حضور ریاست سازمان بهریستی استان اصفهان و معاونت توانبخشی و تمامی خانواده ها و درمانگران در سالن هلال احمر اصفهان بر گذار گردید که دراین جشن کودکان اُتیستیک مرکز اردیبهشت با اجرای سرود هایی تحت عنوان خانواده و بهار نشان دادند که اتیسم نمی توانند خللی در توانایی های بالقوه آنها ایجاد نماید وآنها نیز مانند همسنان خود و چه بسا بهتر توانایی های خود را برای دیگران به نوایش بگذارند. به انها افتخار می کنیم.
 
 

مطالب مرتبط