کودکان اتیستیک اردیبهشت در باغ پرندگان

چکیده:

اردوی های تفریحی کودکان اتیستیک اردیبهشت بخشی از اهداف اموزشی مرکز در راستای بهبود مهارتهای اجتماعی،ارتباطی و....است.


201397/4
کودکان اتیستیک اردیبهشت در باغ پرندگان
تمامی کودکان اتیستیک از بودن در کنار حیوانات لذت می برند و همیشه با شوق و هیجان خاصی به پرندگان نگاه می کنند انگار که در این مخلوقات چیزی را می بینند که ما نمی بینیم و شاید  بیشتر از یک ساعت هم شده به این پرندگان خیره می گردند و گام برداشتن ها و صدا و رفتار های این موجودات زیبا را نگاه می کنند.پرندگان و حیوانات برای این کودکان جذابند چون آن ابعاد پیچیده رفتاری انسانها را ندارند و بدور از استعارات و گفتار در صورت لزوم ارتباطی مستقیم و کاملاً صریح و سریع برقرار می کنند.شاید به این خاطر است که حتی والدین کودکان مبتلا به اتیسم
شدید نیز در روزی که در باغ وحش بوده اند عنوان می کنند که کودکشان آن روز ارامش خاصی داشته است.                             

مطالب مرتبط