حضور کودکان اتیستیک اردیبهشت در شهر بازی سیتی سنتر

چکیده:

حضور کودکان در کنار همدیگر فرصت مناسبی برای کودکان اتیستیک و دارای نیازهای ویژه ایجاد می کند تا در کنار دیگر کودکان قرار بگیرند و در محیطی کاملا امن با کمک هدایتگر ارتباطی خود با دریگر کودکان تعامل برقرار کنند


121397/5
حضور کودکان اتیستیک اردیبهشت در شهر بازی سیتی سنتر
حضور کودکان اتیستیک در کنار دیگر کودکان و شریک شدن در هیجان های انها و با هم خندیدن فرصت مناسبی است تا بتوانیم کمی به اهداف اجتماعی و ارتباطی خود نزدیک تر گردیم.در این گونه فضا ها است که مربیان کودکان اتیستیک مرکز را در کنار دیگر کودکان قرار می دهند و در جهت ارتباط انها را هدایت می کنند تا با هم و از هم بیاموزند با هم بخندند و همدیگر را بشناسند.در این مکان میتوان کودکان اتیستیک و غیر اتیستیک را به عنوان شریک بازی هم قرار داد و در کمال مسرت شاهد ان بود که این دو کودک پس از پایان بازی دست همدیگر را بگیرند و از محوطه بازی خارج شوند.

مطالب مرتبط