تماشای فیلم فیل شاه

چکیده:

یکی از اهداف اموزش کودکان مبتلا به اتیسم اشنایی با مکانهای عمومی و نحوه برخورد و رفتار مناسب در این مکانها است


191397/4
تماشای فیلم فیل شاه
کودکان اتیستیک مرکز اردیبهشت در فروردین ماه به تماشای فیلم فیل شاه نشستند
با توجه به تمامی مشکلاتی که برای حضور کودکان اتیستیک در مکانهای عمومی وجود دارد تمامی تلاش پرسنل و کادر مرکز بر این است که تا حد امکان این کودکان را در هر سطحی از اتیسم که باشند در کنار دیگر کودکان و در محیط های غیر ساختگی قرار دهند.یکی از مکانهایی که مرکز اردیبهشت برای اولین با در میان مراکز اتیسم کشور امکان کودکان خود را در ان مهیا نمود سینما ها بود.این مکان از جهاتی میتواند به دلیل محدودیت در محرکها مکانی مناسب و ازطرفی به دلیل وجود برخی محرکهای تشدید شده مکانی نامناسب برای کودکان اتیستیک باشد.با این وجود با هماهنگی های به عمل امده با مدیریت سینما شرایطی مهیا گردید تا کودکان اتیستیک اردیبهشت نیز مانند دیگر کودکان و در کنار انها از تماشای این فیلم لذت ببرند

مطالب مرتبط