تعریفی دوباره برای اتیسم

چکیده:

دیگر نمی توان کودکان اتیستیک را بر اساس ناتوانی های آنها تعریف و دسته بندی کرد بلکه بایستی بر اساس توانایی ها و قابلیت ها این اختلال را تعریف نمود


121397/3
تعریفی دوباره برای اتیسم
چگونه اُتیسم(اوتیسم) را تعریف کنیم ؟ بر اساس نقص ها و یا توانایی ها ؟
گروه پژوهشی اُتیسم اردیبهشت
 
این مقاله در مورد دو پسر به نام جان و چارز است. چارلز قادر به صحبت کردن است و میتواند گرسنگی خود را بیان کند.اما برادرش چارلز قادر به صحبت کردن نیست ولی به راحت و با مهارت با دیگران رابطه برقرار می کند و احساسات خود را از طریق حالت های صورتش انتقال می دهد.
ارزیابی های سنتی بیماری
اتیسم جان را به عنوان یک انسان توانا تر نسبت یه چارلز معرفی می کند ولی نباید توانایی های چارلز را در برقراری ارتباط  نادیده گرفت.
روزنبوم مدرس دانشگاه مک مستر در کانادا میگوید نقص چارلز از استفاده از زبان شبیه توصیف کردن خود روزنبوم به عنوان یک مرد سفید غیر اسیایی میباشد او اضافه میکند که ما در توصیف کارهایی که قادر به انجام انها نیستیم دقیق تر هستیم و نسبت به توانایی های خود بی تفاوت تریم.
دو سال قبل محققان از این نظریه روزنبوم طرفداری کردند و به آن توجه بیشتری کردند.نسخه فعلی
DSM-5 بیشتر روی توانایی های روزمره فرد متمرکز است نه سطح هوش فرد.لذا باید این افراد اُتیستیک(اوتیستیک) را بیشتر به سمت توانایی ها خود تشویق کرد نه ناتوانایی هایی که از ان رنج میبرند.
چارلز بعد از یک مدت تایپ کردن را یاد گرفت ولی اگر از ابتدا عدم توانایی در صحبت کردن او را به عدم توانایی او در برقراری ارتباط نسبت میدادند این اتفاق نمیفتاد و هرگز تایپ کردن را هم یاد نمیگرفت.
روش " من میتوانم "
روزنبوم این روش را در درمان فلجی به کار برد.در سال 1995 ، او بیشتر روی نوع فعالیت ها متمرکز بود نه نحوه انجام دادن انها.
" وقتی قادر به راه رفتن باشید ، اینکه چقدر خوب یا بد این کار رو انجام بدید برای من مهم نیست " این جمله روزنبوم می باشد.
این روش برای کودکان نیز مفید میباشد.اگر یک بچه قادر به راه رفتن روی یک سطح مسطح میباشد پس تعمیر کف اتاق بهتر از درمان ان کودک میباشد. او میگوید ما باید محیط را به نفع بیماران مبتلا به اُتیسم(اوتیسم) تغییر دهیم .بعضی وقت ها یک کار ساده باعث ایجاد تغییرات بزرگ میباشد.
در مورد ناتوانایی های ذهنی ، هنوز IQ پایین برای تعین بیماری مورد نیاز است .اما شدت این بیماری و ناتوانی ها بستگی به رفتار سازگارانه انها دارد. تست آی کیو فرد به طور کامل نشاندهنده ناتوانایی های فرد نیست .
روزنبوم و همکارانش در حال ایجاد یک مقیاس توانایی های فردی هستند که نشان میدهد این کودکان چگونه در محیط ارتباط برقرار می کنند.در این سیستم یک کودک با امتیاز پایین فقط وقتی صحبت میکند که یک فرد با او صحبت کند و به ندرت مکالمه رو خود شروع میکند.و کودکان با امتیاز بالاتر به طور کامل با دیگران ارتباط برقرار میکنند ،
مادر چارلز هم اعتقاد داشت که چارلز از نظر ارتباط عمومی بهتر از برادرش میباشد.روش های سنتی تشخیص اتیسم(اوتیسم) هرگز از غزایز کودکان پشتیبانی نمیکرد ولی مقیاس و روش روزنبوم این کار را می کند.
 

 

مطالب مرتبط