تحلیل های آماری اُتیسم در سالهای گذشته

چکیده:

یادگیری درباره ی آمار اُتیسم (اوتیسم) به ما کمک می کند درک بهتری از طیف اختلالات اُتیسم (اوتیسم) داشته باشیم.این آمارها دیدگاه هایی را نیز در مورد میزان تشخیص اُتیسم (اوتیسم) در گذشته فراهم می سازد .


11397/7
تحلیل های آماری اُتیسم در سالهای گذشته
برگردان: کبری منتظری(درمانگر مرکز اُتیسم اردیبهشت)   
مرور آمار اُتیسم (اوتیسم)
   
مرکز کنترل و مقابله با بیماری ها ( CDC) داده های آماری را درباره ی شیوع اتیسم (اوتیسم) درمیان کودکان آمریکا جمع آوری می کند . این آمارها شامل جزئیاتی مثل موارد زیر می باشد:
 • میزان کودکان متولد شده مبتلا به اتیسم (اوتیسم).
 • نسبت دختران و پسران مبتلا به اُتیسم (اوتیسم) .
 • تاثیر اقتصادی بر اُتیسم (اوتیسم).
 • تعداد کودکان مبتلا در هر ایالت .
 • و اینکه چگونه این موقعیت با دیگر اختلالات پیشرفته مقایسه می شود .
این آمارها بصورت دوره ای به روز رسانی می شوند تا این روند حفظ شود . این داده ها به دلیل کمک به ارزیابی اُتیسم (اوتیسم)و تحقیق در مورد آن مفید هستند و تحقیق برای دستیابی به اطلاعات بیشتردرباره دلایل بالقوه اُتیسم (اوتیسم)را باعث می شوند .
آمار های 2007
در سال 2007 آمار   CDC برای کودکان آمریکایی مبتلا به اُتیسم (اوتیسم)شامل موارد زیر است :
 
 • یک کودک در بین 150 کودک آمریکایی با اختلال طیف اُتیسم (اوتیسم)متولد می شود  .
 • یکی از 75 کودک آمریکایی مبتلا به اُتیسم (اوتیسم) خواهران یا برادران آن ها نیز در این طیف تشخیص داده شده اند .
 • نسبت 4 پسر به 1 دختر اُتیسم (اوتیسم) . در حقیقت یک نفر از 98 پسر، مبتلا به اُتیسم (اوتیسم)تشخیص داده شده اند .
 • یک تا یک و نیم میلیون آمریکایی نیز اُتیسم (اوتیسم)هستند .
 • 24000 نفر مبتلا  برای اولین بار هر ساله در آمریکا شناسایی می شوند .
 • هزینه های کل سالانه ی اُتیسم (اوتیسم)بر اقتصاد آمریکا با هزینه ی بالغ بر 90 میلیارد دلار اثر می گذارد.که این  هزینه تا 200 ویا 400 میلیارد دلار و تا پایان دهه ی آینده دو برابر می شود .
 • 1 کودک ازهر 150 کودک متولد شده در امریکا مبتلا به اُتیسم (اوتیسم)هستند . این میزان کمتر از میزان کودکان کم هوش است ولی بیشتر از کودکانی است که مبتلا به مشکلات بینایی یا کمبود شنوایی و فلج مغزی هستند .
گزارش CDC  2007
     در در سال 2007 CDC   گزارشی را ارائه کرد که شامل اطلاعات مهم فراهم شده درباره ی شیوع اُتیسم (اوتیسم)می باشد.  از طریق 
ADDM اطلاعات اُتیسم (اوتیسم)را در جامعه امریکایی از طریق ثبت های پزشکی و مدارس جمع آوری کرده اند. این پروژه به دنبال این است که شرح دهد چند کودک به اختلالات فراگیر مبتلا بوده و گروه های مبتلا را در حیطه های جغرافیایی متفاوت مقایسه کرده و به دنبال اطلاعات در مورد دلایل بالقوه اُتیسم (اوتیسم)می باشند .  
    این گزارش تعیین کرد که بروز اُتیسم (اوتیسم) 7/6 کودک 8 ساله بین 1000 کودک در سال2000 و 6/6 کودک 8 ساله بین 1000 نفر در سال 2002 در موقعیت های متعدد در آمریکا روی داده است . این تعداد یعنی یک کودک از 150 کودک 8 ساله در سراسر آمریکا اُتیسم (اوتیسم)دارند .
مواردی که آمار نشان می دهد :
در طی سالیان ، آمار اُتیسم (اوتیسم) افزایش یکنواختی در تعداد را نشان می دهد . این اطلاعات همچنین نشان می دهد پسران بیش از دختران تحت تاثیر اُتیسم (اوتیسم)هستند و دلایل افزایش در مورد اُتیسم (اوتیسم)یا اینکه چرا پسران بیشتر نسبت به این شرایط آسیب پذیرترند نا شناخته اند . اما برخی فکر می کنند مشکل به خاطر کرومزوم X است و باعث می شود پسران نسبت به این مسئله بیشتر در خطر باشند. آمار همچنین نشان می دهد تاثیر اقتصادی هزینه های اُتیسم (اوتیسم) بسیار زیاد است و اگر سرعت رشد اُتیسم (اوتیسم)به همین منوال افزایش یابد تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد آمریکا دارد .
نتیجه
   آمار اُتیسم (اوتیسم) هشدار دهنده ای از افزایش اختلالات فراگیر است و وقوع  ASD نشان می دهد که این شرایط بر هر تک تک افراد اثر گذار است . تاثیر اقتصادی اُتیسم (اوتیسم)و افزایش در تعداد  دلایل ،نیاز مبرم برای تحقیق بیشتر را نشان می دهد. شاید داده های آماری بودجه ی بیشتری را برای تحقیق بخواهد که به درمان های بهتر ، مقیاس های باز دارنده و نهایتاً درمان منجر شود .
البته لازم به ذکر است در این مقاله به امارهای پس از سال 2007 پرداخته نشده است. جهت اطلاع خوانندگان گرامی به صورت خلاصه امار اختلال اُتیسم (اوتیسم) پس از سالهای 2007 در زیر ارائه میگردد.
سال 2008 یک نفر از هر 88 تولد
سال 2014یک نفر از هر 68 تولد
سال2018یک نفر در هر59 تولد
هرگونه استفاده از مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع می باشد

مطالب مرتبط