بازی درمانی غیر رهنمودی برای کودکان دارای اتیسم(اوتیسم)

چکیده:

بازی درمانی غیر رهنمودی به روشی از بازی درمانی گفته می شود که به ارتباط دادن تجربیات درونی کودک دارای اتیسم(اوتیسم)از طریق بازی با وسایل کمک میکند.به بازی درمانی غیر رهنمودی,بازی درمانی متمرکز بر مُراجع(کودک)نیز گفته میشود.


211397/6
بازی درمانی غیر رهنمودی برای کودکان دارای اتیسم(اوتیسم)
 
بازی درمانی غیر رهنمودی برای کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم).گروه پژوهشی اُتیسم اردیبهشت
این روش بازی درمانی عموماً برای کودکان 3 تا 11 ساله به کار برده می شود و برای آنها این امکان را ایجاد می کند که تجربیات و احساسات درونی خود را از طریق فرایند طبیعی خودهدایت گری وخوددرمانی نشان دهند.بازی درمانی غیر رهنمودی  دارای هشت اصل زیر است:برای دانستن همه چیز درباره اوتیسم مطالعه مقاله اوتیسم چیست؟انواع،علت ها و درمانها... را پیشنهاد می کنیم​.​​
1-      درمانگر باید یک رابطه گرم و دوستانه را با کودک مبتلا به
اتیسم(اوتیسم) برقرار کند.
2-      درمانگر باید کودک مبتلا به اتیسم را همانطور که هست بپذیرد.
3-      درمانگر باید در خلال رابطه یک جو آسانگیرانه را به وجود آورد.
4-      درمانگر باید در تشخیص احساساتی که توسط کودک بروز داده می شود هشیار باشد واین احساسات را به او منعکس کند تا بدین وسیله کودک به بینش دست یابد.
5-      درمانگر باید احترام عمیقی برای توانایی کودک در حل مسایلش قایل باشد.
6-      درمانگر نباید تلاش کند صحبت یا فعالیت های کودک را به هر شیوه ممکن هدایت کند.
7-      درمانگر نباید سعی کند فرایند درمان را تسریع کند.
8-      درمانگر باید تنها محدودیت هایی را وضع کند که برای اتصال درمان به دنیای واقعیات ضروری هستند.
برای اگاهی بیشتر در زمینه اختلال طیف اتیسم مطالعه مقاله چراکودکان دارای اتیسم متفاوت بازی می کنند؟را پیشنهاد می کنیم
در دانشگاه یورک مقاله ای تحقیقی، اکتشافی در مورد امکان درمان کودکان مبتلا به اتیسم از طریق بازی غیر رهنمودی ارائه شده است. در این پژوهش فیلم های ضبط شده از16 جلسه بازی درمانی با یک پسر6 ساله مبتلا به اتیسم شدید مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی قرار گرفت.مطالعه نشان داد که این کودک توانایی ورود به یک رابطه ی درمانی و نشان دادن رفتارهای دلبستگی نسبت به درمانگر را دارد. در این فرایند درمانی, کودک  درحوزه های کلیدی استقلال و بازی وانمودی بهبودی نشان داد.پیشرفت در درمان همزمان با گزارش مادر ازتغییرات در خانه درخصوص افزایش استقلال و همدلی کودک بود.یک استنباط مقدماتی از این تحقیق این است که بازی درمانی غیر رهنمودی ممکن است رشد اجتماعی عاطفی کودکان مبتلا به
اتیسم شدید را افزایش داده و سرعت ببخشد.
(تنها راه غلبه بر اختلال اتیسم دانش و آگاهی از این اختلال است)
والدین گرامی در صورت نیاز به مشاوره در موارد ذکر شده در این مقاله می توانید با شماره 01333364601 تماس حاصل نمایی.(استفاده از کلیه مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است).برای دریافت منابع این مقاله می توانید از طریق منوی پرسش و پاسخ در خواست خود را با ما در میان گذارید 
 
 

مطالب مرتبط