بازی درمانی غیر رهنمودی برای کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم )

چکیده:

بازی درمانی غیر رهنمودی  به روشی از بازی درمانی گفته می شود که, به ارتباط دادن تجربیات درونی کودک مبتلا به اتیسم (اوتیسم) از طریق بازی با وسایل کمک می کند.به بازی درمانی غیر رهنمودی,بازی درمانی متمرکز بر مُراجع(کودک)نیز گفته می شود.


211397/6
بازی درمانی غیر رهنمودی برای کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم )
 
بازی درمانی غیر رهنمودی برای کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم)
گروه پژوهشی اُتیسم اردیبهشت
این روش بازی درمانی عموماً برای کودکان 3 تا 11 ساله به کار برده می شود و برای آنها این امکان را ایجاد می کند که تجربیات و احساسات درونی خود را از طریق فرایند طبیعی خودهدایت گری وخوددرمانی نشان دهند.
بازی درمانی غیر رهنمودی  دارای هشت اصل زیر است:
1-      درمانگر باید یک رابطه گرم و دوستانه را با کودک مبتلا به
اتیسم ( اوتیسم ) برقرار کند.
2-      درمانگر باید کودک مبتلا به اتیسم ( اوتیسم )را همانطور که هست بپذیرد.
3-      درمانگر باید در خلال رابطه یک جو آسانگیرانه را به وجود آورد.
4-      درمانگر باید در تشخیص احساساتی که توسط کودک بروز داده می شود هشیار باشد واین احساسات را به او منعکس کند تا بدین وسیله کودک به بینش دست یابد.
5-      درمانگر باید احترام عمیقی برای توانایی کودک در حل مسایلش قایل باشد.
6-      درمانگر نباید تلاش کند صحبت یا فعالیت های کودک را به هر شیوه ممکن هدایت کند.
7-      درمانگر نباید سعی کند فرایند درمان را تسریع کند.
8-      درمانگر باید تنها محدودیت هایی را وضع کند که برای اتصال درمان به دنیای واقعیات ضروری هستند.
در دانشگاه یورک مقاله ای تحقیقی، اکتشافی در مورد امکان درمان کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) از طریق بازی غیر رهنمودی ارائه شده است. در این پژوهش فیلم های ضبط شده از16 جلسه بازی درمانی با یک پسر 6 ساله مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) شدید مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی قرار گرفت.مطالعه نشان داد که این کودک توانایی ورود به یک رابطه ی درمانی و نشان دادن رفتارهای دلبستگی نسبت به درمانگر را دارد. در این فرایند درمانی, کودک  درحوزه های کلیدی استقلال و بازی وانمودی بهبودی نشان داد.پیشرفت در درمان همزمان با گزارش مادر ازتغییرات در خانه درخصوص افزایش استقلال و همدلی کودک بود.یک استنباط مقدماتی از این تحقیق این است که بازی درمانی غیر رهنمودی ممکن است رشد اجتماعی عاطفی کودکان مبتلا به
اتیسم ( اوتیسم ) شدید را افزایش داده و سرعت ببخشد.
 
 (استفاده از کلیه مطالب این سایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است)
 
 

مطالب مرتبط