اتیسم و میکرو RNA ها

چکیده:

محققین میزان ذرات RNA را در شیار بالایی(sts) و قشر شنیداری اصلی(pac) که در ناحیه مربوط به اُتیسم در مغز هستند اندازه گیری کردند.افراد اُتیستیک در کنترل میزان میکرو RNA یا همان ذرات رمز گردانی نشده RNA در قسمت های اجتماعی پردازش صوتی مغز متفاوت هستند.


161397/6
اتیسم و میکرو RNA ها
دگرگونی ذراتRNA در نواحی اجتماعی و شنیداری مغز افراد اُتیستیک(اوتیستیک)
برگردان: گروه پژوهشی اتیسم اردیبهشت
میکرو RNA ها به RNA های پیام رسان که کد دهی پروتئینی  دارند می چسبند و ترجمه آن پیام را از بین می برند. براین اساس هر miRNA  می تواند درکار تولید چندین پروتئین اختلال ایجاد کند.
 به وسیله ژن های كدكننده پروتئین، ژن های  DNA به شكل  RNA  نسخه برداری می شوند. این  RNA  پیام رسان پس از پردازش، به واحدهای سازنده پروتئین در سلول وارد می شود.و در اینجا اطلاعات آن برای ساختن نوع خاصی از مولكول پروتئین مورد استفاده قرار می گیرند. miRNA ها RNA های کوچکی هستند که به طور جزئی مکمل رشته‌های  RNAهای پیام‌رسان هستند. اتصال یک miRNA به یک پیام می‌تواند ترجمه آن پیام را ازبین ببرد و بدین وسیله ازهم‌ پاشیدگی mRNA را سرعت ببخشد.
مطالعات کالبد شکافانه مغز نشان داده است که برخی miRNA در افراد مبتلا به
اتیسم ( اوتیسم ) متفاوت رفتار می کنند. در تحقیق جدید ، پژوهشگران مغز جسد  10 فرد مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) و هشت نفر دیگر به عنوان گروه کنترل با سن 4 تا 60 سال مورد بررسی قرار دادند.
محققین میزان miRNA  افراد مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) را در مقایسه با گروه کنترل در قشر شنیداری اصلی که وظیفه پردازش اصوات را بر عهده دارد و شیار بالایی (STS)که قسمتی از مغز برای جمع بندی ورودی های حسی و اشارات اجتماعی است اندازه گیری کردند.
از 5000 مورد miRNA در افرادی که اتیسم ( اوتیسم ) داشتند دریافتند که سه miRNA  در این نواحی نا منظم توزیع شده اند.
به ویژه اینکه  mir- 4753- 5p و mir- 513a-5p در سطوح بالاتر sts یافت شدند و mir-1 در سطوح پایین تر به نسبت گروه کنترل قرار داشت.  در قشر شنیداری اصلی ، miR- 664- 3p و mir4709- 3p افرادی که مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) بودند در سطوح بالاتر و mir-297 در سطوح پایین تر نسبت به گروه کنترل قرار داشت. طبق این پژوهش این تفاوت ها ارتباطی به سن افراد ندارد.
بردلی اندر پژوهش یار آزماشگاه سینتیا شومان دانشگاه کالفرنیا عنوان می کند سه miRNA موجود در شیار بالایی (STS) و قشر شنیداری اصلی (PAS)که رفتار متفاوتی داشتند  در 36 گذر گاه گسترده شده اند و این گذرگاه ها را  بر اساس وظایف به چهار دسته تقسیم می کند. در افراد مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) miRNA شیار بالایی (STS) در گذرگاه  علامت دهی انسولین  ، ایمنی ، چرخه سلولی واز همه جالب تر در علامت  دهی مغزی به صورت نامنظم توزیع شده اند.
اندر می گوید: ((بسیاری از اینها مربوط به عملکرد سیناپس و انتقال دهنده های عصبی است)).
miRNA نیز در قشر شنیداری اصلی(PAS) به شکل نامنظم توزیع شده اند و در گذرگاه های علامت دهی عمومی تری دیده شده اند از جمله در  mTOR گذرگاهی مرتبط با سرطان  و سندرم x شکننده .
 (استفاده از کلیه مطالب این کانال بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است)
 
 

مطالب مرتبط