اتیسم و خلاقیت

چکیده:

ایده های خلاق ممکن است به احتمال زیاد از افراد با سطح بالایی از صفات اُتیسم(اوتیسم) بروز کند ، یک مطالعه جدید نشان می دهد، برای کسانی که در این طیف هستند ممکن است این یک مزیت باشد .


41397/3
اتیسم و خلاقیت
مطالعه  یافته های مرتبط با اُتیسم(اوتیسم) و خلاقیت
برگردان :گروه پژوهشی اُتیسم اردیبهشت
 
یک مطالعه جدید نشان می دهد که داشتن ویژگی های 
اتیسم(اوتیسم)  به طور مستقیم با تفکر خلاق در ارتباط است.
هنگامی که افراد با یک چالش روبه رو می شوند ، محققان دریافتند که کسانی که با رفتارها و فرایندهای تفکرشان  مشخصه اتیسم (اوتیسم)دارند  ایده های کمتری پیشنهاد می دهند ، اما تمایل به  راه حل های بدیع و بکر دارند
مارتین دوهرتی می گوید"افراد با صفات مبتلا به اتیسم (اوتیسم) ممکن است یک روش خلاقانه برای حل مشکلات به گونه ای متفاوت ارایه دهند ،. "آنها ممکن نیست همه چیزرا به همان  روشی که افراد فاقد این  صفات هستند انجام  دهند آنها ایده های معمولی دارند اما به طور مستقیم سراغ روش هایی می روند که کمتر رایج است."
در این مطالعه، محققان  پاسخ های  312 نفررا بررسی کردند ,75نفر ار آنها  تشخیص طیف اتیسم (اوتیسم) دریافت کرده بودند  -  کسانی که  در پرسشنامه آنلاین طراحی شده بود برای اندازه گیری صفات اتیسم (اوتیسم) و ارزیابی خلاقیت شرکت کرده بودند .
در این آزمون از شرکت کنندگان خواسته شد بسیاری از کاربردهای بالقوه برای یک گیره کاغذ را بیان کنند در حالی که بسیاری از مردم گفتند  که یک گیره کاغذ می تواند به عنوان یک قلاب، پین و یا برای تمیز کردن فضاهای کوچک استفاده شود، پاسخهای  کمتر رایج  شامل شناسایی دفاتر،  به عنوان یک وسیله اتصال در موشک های کاغذی ، بعنوان قیم  برای حمایت از شاخه گل های بریده شده و یا یک رمز برای یک بازی.
محققان دریافتند که افرادی که چهار  یا بیش از چهار  پاسخ آنها غیر  معمول باشد  صفات بیشتری از اتیسم(اوتیسم)را از خود نشان می دهند .
برعکس، هنگامی که به شرکت کنندگان دراین  مطالعه تعدادی نقاشی های انتزاعی داده شد و از آنها خواسته  شد ایده ها و نظراتی که در مورد تصاویر دارند توضیح دهند , محققان دریافتند که افراد ی که کمترین صفات افراد اتیستیک را داشتند  تمایل به خلق  ایده های بیشتری داشتند
 
 

مطالب مرتبط