اتیسم و تشخیص آن با اسکن مغزی

چکیده:

محققان توانسته اند اُتیسم را از غیر اُتیسم در 33 مورد از 34 مورد به وسیله استفاده از تحلیل کامپیوتری تصاویر مغزی که نشان دهنده فعالیت مناطق خاص از مغز در واکنش به کلماتی اجتماعی مانند بغل کردن است، تشخیص دهند.


121397/3
اتیسم و تشخیص آن با اسکن مغزی
 
آیا تشخیص اُتیسم(اوتیسم) با اسکن مغزی امکان پذیر است؟
مهدی فولادگر(مسئول فنی و صاحب امتیاز مرکز اُتیسم اردیبهشت و مدیر گروه پژوهشی اردیبهشت)
 
بر طبق یک مطالعه در سال 2014 محققان گزارش کردند که آنها می توانند از اسکن مغزی و فورمول های کامپیوتری برای تشخیص افراد
بزرگسال مبتلا به اتیسم (اوتیسم)  با دقت 97 درصد استفاده کنند. و بر همین اساس پیشنهاد کردند که این تکنیک می تواند در ترکیب با متدهای سنتی تشخیص اتیسم (اوتیسم) که بر اساس چکلیست های رفتاری است، مورد استفاده قرار گیرد. دانشمندان دانشگاه کارنگی ملون پیتسبورگ از FMRI  برای پیگیری فعالیت مغزی 34 شرکت کننده استفاده نمودند.( در اف‌ام‌آرآی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی: تصاویری متناوب از مغز، در حال فعالیت و سپس در حال استراحت گرفته می‌شود و از یکدیگر بطور دیجیتالی به کمک نرم‌افزارهایی همانند اف اس ال متمایز می‌گردند و حاصل این پردازش، عملکرد مغزی در اثر تغییرات جریان خونی در مغز را از لحاظ فیزیولوژیکی نشان میدهد( و از آنها خواسته شد که درباره کلمات مرتبط با تعاملات اجتماعی فکر کنند. نمونه ای از این کلمات اجتماعی تشویق کردن،عشق ورزیدن،درآغوش گرفتن بود.نیمی از شرکت کننده ها در طیف خفیف تا شدید اتیسم (اوتیسم) و نیمی دیگر نیز سالم بودند. مقایسه اسکن های مغزی افراد شرکت کننده در گروه اتیسم (اوتیسم) با گروه کنترل نشان دهنده  فعالیتهای کمی در نواحی مغزی آنها بود.
پژوهشگران سپس از فرمول های رایانه ای ریاضی برای تشخیص دقیق اُتیستیک بودن یا نبودن در 33 نفر از 34 نفر شرکت کننده استفاده نمودند.
وقتی  از شرکت کنندگان درخواست گردید که درباره تشویق کردن،بغل کردن،عشق ورزیدن فکر کنند، شرکت کنندگان عادی اینگونه عنوان نمودند  که خودشان را در حالی که قسمتی از یک تعامل یا رابطه بوده اند تصور نموده اند ،در صورتی که شرکت کنندگان مبتلا به اتیسم (اوتیسم) بیشتر به معنی لغات فکر می کرده اند بدون اینکه در اندیشه شان خود را در بطن یک تعامل قرار دهند.
استفاده از FMRI  برای پیگیری واکنشهای مغزی در امور اجتماعی پژوهش جدیدی نیست . در چندین مطالعه دیگر نیز از اسکنهای اف ام آر آی برای ارزیابی تغییرات در واکنشهای مغزی به عوامل اجتماعی ایجاد شده در اثر درمانهای رفتاری یا آموزش های مجازی برای بهبود مهارتهای اجتماعی و فعالیتهای مغزی، استفاده شده است. 
این مطالعه نشان می دهد که برخی افراد مبتلا به اتیسم (اوتیسم) الگوهای فعالیت مغزی متفاوت با افراد غیر اُتیستیک دارند و محققین کارنیگ ملون در بررسی این متد به عنوان یک ابزار عینی برای تشخیص اتیسم (اوتیسم) در حال پیشرفت هستند.
 
 
 
 
 

مطالب مرتبط