اتیسم و آپراکسی

چکیده:

با توجه به مطالعات جدید، در کودکان طیف اُتیسم نوعی اختلال گفتار به نام آپراکسی ممکن است بسیارشایع باشد.


171397/7
اتیسم و آپراکسی
مطالعات جدید دریافتند اختلال گفتاری در کودکان اُتیستیک بسیار رایج است
برگردان:شهرزاد ظاهری (سر درمانگرمرکزاُتیسم اردیبهشت) 
تحقیقات جدید نشان می دهد که اختلالات گفتاری نادر ممکن است نزدیک به دو سوم از کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) راتحت تاثیرقرار دهد.آنچه  آپراکسی نامیده می شود یک یا دو نفر از هر 1000 کودک عادی راتحت تاثیر قرار می دهد ، اما یک مطالعه نشان می دهد که 64 درصد از کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) ممکن است این اختلالات گفتاری داشته باشد."کودکان مبتلا به آپراکسی  در هماهنگی استفاده از زبان، لبها، دهان و فک خود وتولید اصوات گفتاری مشکل دارند ، به طوری که هر بار آنها کلمه ای را می گویند آن کلمه را متفاوت بیان می کنند و حتی والدین شان هم برای درک جملات آنها با مشکل روبه رو می شوند. 
محققان30 کودک از کودکان بین  سنین 15 ماه تا 5 سال که به دلیل مشکلات گفتار ,زبان یا اختلال اتیسم ( اوتیسم ) برای ارزیابی ارجاع داده  شده بودندرا مورد مطالعه قرار دادند . آنها دریافتند 2نفر از3کودکی که اتیسم ( اوتیسم ) تشخیص داده شده بود آپراکسیا داشتند . در همین حال، در میان کسانی که برای اولین بار آپراکسیا تشخیص داده شدند ، 36.8 درصد آنها مبتلا به اتیسم ( اوتیسم ) بودند.این یافته ها مهم هستند،  چرا که
علائم اتیسم ( اوتیسم ) و آپراکسی می توانند هر دو با مداخله به موقع بهبود یابد ، اما تکنیک های مورد استفاده برای رسیدگی به این شرایط، مختلف هستند، و تشخیص دقیق، حیاتی است.
 
 (استفاده از کلیه مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است)
 

مطالب مرتبط