ابتلا به اتیسم و تاثیر مصرف داروی ضد افسردگی در دوران بارداری

چکیده:

مطالعات نشان می دهد که استفاده از داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری ممکن است خطر ابتلا به اُتیسم را در جنین بالا ببرد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگرچه احتمال وجود این خطر کم است، اما می تواند هشدار دهنده باشد.


41397/3
ابتلا به اتیسم و تاثیر مصرف داروی ضد افسردگی در دوران بارداری
 مصرف داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری و افزایش خطرابتلا به اُتیسم (اوتیسم) 
گروه پژوهشی اُتیسم اردیبهشت
 
نتایج حاصل از مطالعات گذشته نشان دهنده این بود که رابطه ای بین استفاده از
مهارکننده های انتخابی باز جذب سروتونین (SSRIS) و خطر ابتلا به اتیسم (اوتیسم)  وجود ندارد، اما اخیراً تحقیقاتی مبنی بر ارتباط بین این دو(ارتباط بین مهارکننده های انتخابی باز جذب سروتونین و اتیسم (اوتیسم)) در حال انجام است. طبق مطالعات انجام شده، هم عامل SSRI و هم عوامل ژنتیکی مرتبط با افسردگی، می تواند خطر ابتلا به اتیسم (اوتیسم) را بالا ببرد.
تیم درکسل طی بررسی بر روی 750000 تولد در دانمارک از سال 1997 تا سال 2006 به این نتیجه رسید که حدود 1/5 درصد از کودکان متولد شده از زنانی که در دوران بارداری از داروی ضد افسردگی استفاده می کردند، به اتیسم (اوتیسم) مبتلا بودند. در حالیکه این رقم در کودکانی که مادرانشان در دوران بارداری از این داروها استفاده نمی کردند به 0/7 درصد می رسید،که این نشان دهنده دو برابر بودن اختلال اتیسم (اوتیسم) در گروه اول است. نیکل گیدایا (دانشجوی دکتری در دانشگاه درکسل) می گوید استفاده از SSRI دردوران بارداری می تواند، تنها یکی از علل مبتلا شدن به این اختلال باشد.
طبق گفته نیکل گیدایا" استفاده مادران باردار از SSRI می تواند یکی از علل ایجاد اختلال اتیسم (اوتیسم) در کودکان باشد.در صورتیکه  این
ریسک ابتلا به اتیسم، حقیقت داشته باشد، با استفاده از کاهش مصرف SSRIs  در دوران بارداری می توان از کسر کوچکی از ابتلا به اتیسم (اوتیسم) جلوگیری کرد.
دیگر محققین توصیه می کنند، به علت دشواری در تمیز دادن اثرات
دارو با شرایط افراد مصرف کننده، می بایست در تفسیر نتایج علمی این پژوهش محتطانه برخورد نمود و همچنین تحقیقات بیشتر بر روی جمعیت مطالعاتی بزرگتر برای تائید یافته ها، مورد نیاز است. به علاوه تصمیم گیری در مورد استفاده یا عدم استفاده از SSRIs در بارداری، پیچیدگی خاص خود را دارد. همانگونه که در دیگر بارداری های ریسک دار باید شرایط بدنی و سلامت روانی مادر مورد توجه باشد،  در این مورد نیز، بایستی خطرات همراه با افسردگی های معالجه نشده در طول و بعد از بارداری در نظر گرفته شود. 
 

مطالب مرتبط