آپراکسی واتیسم

چکیده:

با توجه به مطالعات جدید، نوعی اختلال گفتار به نام آپراکسی ممکن است در کودکان  طیف اُتیسم بسیارشایع  باشد.


171397/7
آپراکسی واتیسم
مطالعات جدید دریافتند اختلال گفتاری در کودکان اُتیستیک بسیار رایج است
برگردان:شهرزاد ظاهری (سر درمانگرمرکزاُتیسم اردیبهشت) 
تحقیقات جدید نشان می دهد که اختلالات گفتاری نادر ممکن است نزدیک به دو سوم از کودکان مبتلا به اُتیسم  راتحت تاثیرقرار دهد.آنچه  آپراکسی نامیده می شود یک یا دو نفر از هر 1000 کودک عادی راتحت تاثیر قرار می دهد ، اما یک مطالعه نشان می دهد که 64 درصد از کودکان مبتلا به اُتیسم ممکن است این اختلالات گفتاری داشته باشد."کودکان مبتلا به آپراکسی  در هماهنگی استفاده از زبان، لبها، دهان و فک خود وتولید اصوات گفتاری مشکل دارند ، به طوری که هر بار آنها کلمه ای را می گویند آن کلمه را متفاوت بیان می کنند و حتی والدین شان هم برای درک جملات آنها با مشکل روبه رو می شوند. 
محققان30کودک از کودکان بین  سنین 15 ماه تا 5 سال که به دلیل مشکلات گفتار ,زبان یا اختلال اُتیسم برای ارزیابی ارجاع داده  شده بودندرا مورد مطالعه قرار دادند . آنها دریافتند 2نفر از 3کودکی که اُتیسم تشخیص داده شده بود آپراکسیا داشتند . در همین حال، در میان کسانی که برای اولین بار آپراکسیا تشخیص داده شدند ، 36.8 درصد آنها مبتلا به اُتیسم بودند.این یافته ها مهم هستند،  چرا که علائم اُتیسم و آپراکسی می توانند هر دو با مداخله به موقع بهبود یابد ، اما تکنیک های مورد استفاده برای رسیدگی به این شرایط، مختلف هستند، و تشخیص دقیق، حیاتی است.
 
 (استفاده از کلیه مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است)
 

مطالب مرتبط