اردوی تفریحی ناژوان

چکیده:

کودکان اردیبهشت و حضور در اردوی تفریحی ناژوان


71397/3
اردوی تفریحی ناژوان

 
در تاریخ 3/2/94 اردوی تفریحی ناژوان با حضور تمامی پرسنل و مددجویان مرکز در پارک ناژوان اصفهان برگزار گردید. مدت زمان این اردو از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر به مدت 4 ساعت بود. هدف از این اردو انجام مهارت‌های حرکتی درشت، آشنایی با مهارت‌های خودیاری و استفاده از آن،بهبود عملکرد در محیط های غیر ساختگی و طبیعی،ارتباط بهتر و موثر مربی با کودکان، بازی، استقلال فردی و تفریح و گردش بوده است.
 
 
 

مطالب مرتبط