اتیسم (اوتیسم)و پایین بودن هورمون وازوپرسین و اثر ان بر ارتباطات اجتماعی

چکیده:

یک مطالعه در سال2015 ارتباط بین سطوح پایین هورمون وازوپرسین و ناتوانی کودکان مبتلا به اتیسم (اوتیسم) در درک فهم این که انگیزه ها وافکار افراد دیگر می تواند از خودشان متفاوت باشد پیدا نموده است .


191397/2
اتیسم (اوتیسم)و پایین بودن هورمون وازوپرسین و اثر ان بر ارتباطات اجتماعی
پایین بودن سطح هورمون وازوپرسین منجر به مشکلات اجتماعی در افراد اُتیستیک(اوتیستیک) می شود.
شهرزاد ظاهری(درمانگر مرکز اُتیسم اردیبهشت)
وازوپرسین هورمون کوچک پروتئینی است که ساختاری شبیه به اکسی توسین دارد و مانند اکسی توسین دررفتار اجتماعی ایفای  نقش می کند. این یافته ها احتمال این که درمان با وازوپرسین می تواند به کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم) با سطوح پایین این هورمون کمک  کند را  افزایش می دهد.
 کارن پارکر عنوان می کند که کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم) که پایین ترین سطح وازوپرسین را در خونشان ، بیشترین اختلالات اجتماعی را از خود نشان می دهند.
در این مطالعه، محققان یک ویژگی  اجتماعی شناخته شده به عنوان "تئوری ذهن" را مشاهده کردند .توانایی درک این که  دیگران دیدگاه منحصر به فرد و متفاوتی دارند . تئوری ذهن ضعیف در افراد مبتلا به اتیسم ( اوتیسم)تشکیل روابط با دیگران و ارتباط فکری داشتن با افراد دیگر را برایشان مشکل کرده است. 
پارکر اضافه می کند که یافته ی قابل توجه این بود که کودکان که اُتیستیک نیستند می تواند سطوح  وازوپرسین در خونشان پایین باشد در حالی که هیچ اختلال یا مشکل اجتماعی در آنها مشاهده نمی شود به عبارت دیگر اختلال اتیسم(اوتیسم)تنها  توسط کمبود  وازوپرسین توضیح داده نمی شود.
در ابتدا محققان تایید کردند  که سطح وازوپرسین در خون به دقت منعکس کننده ی سطح وازوپرسین در مغز فرد مبتلا به اتیسم(اوتیسم) است. آنها  سطح هورمون را به طور همزمان در خون و مایع مغزی نخاعی در 28نفری که به دلایل پزشکی مایع نخاعی آنها جمع آوری شده بود مورد اندازه گیری قرار دادند. سپس این محققان، شرکت کنندگان کودک  سنین سه تا 12 سال را برای آزمون های رفتاری انتخاب کردند . از 159 کودک انتخاب شده برای این مطالعه، 57 کودک  اُتیستیک و 47 نفر غیر اُتیستیک بودند که یک خواهر یا  برادر اُتیستیک داشتند و 55 کودک در حال رشد عادی  بدون خواهر و برادر مبتلا به اتیسم ( اوتیسم)بودند .

برای آگاهی بیشتر در مورد اختلال اتیسم مطالعه مقاله انواع اختلال طیف اتیسم را پیشنهاد می کنیم.

همه کودکان ارزیابی استاندارد روانی از توانایی های عصبی شناختی خود، پاسخگویی اجتماعی، تئوری ذهن، و توانایی تشخیص احساسات دیگران را تکمیل کردند که به عنوان بازشناسی عاطفی معروف است. همه کودکان برای اندازه گیری وازوپرسین نمونه خون دادند.در هر سه گروه، کودکان طیف گسترده ای از سطح وازوپرسین را نشان دادند برخی از کودکان در  گروه , سطح وازوپرسین خونشان  کم ,برخی  متوسط و برخی دیگر سطح بالایی را نشان دادند. کودکان سالم نمرات مشابهی درآزمون تئوری ذهن صرف نظر از سطح وازوپرسین خونشان داشتند ؛ با این حال، در کودکان مبتلا به اتیسم(اوتیسم)، پایین بودن سطح وازوپرسین خون  می تواند به طور مستقیم به  پایین بودن توانایی سطح  تئوری ذهن مربوط باشد.
پارکر و همکارانش در حال حاضر در جستجوی این هستند که آیا درمان با وازوپرسین توانایی اجتماعی  کودکان مبتلا به اتیسم(اوتیسم)را اصلاح می کند ؟  آنها می خواهند بدانند  اینکه آیا  این هورمون تنها برای کودکان اُتیستیک با سطوح پایین وازوپرسین مفید است یا اینکه  ممکن است برای همه کودکان مبتلا به اتیسم ( اوتیسم)مفید باشد .
 
(هدف ما افزایش دانش اتیسم است چراکه تنها راه غلبه بر اختلال اتیسم آگاهی از آن است)

(استفاده از کلیه مطالب این وبسایت بدون اجازه و ذکر نام ممنوع است)

مطالب مرتبط