دیگر همکاری ها

دیگر همکاری‌ها
والدین، متخصصان، خیرین و عموم مردم می‌توانند درصورت هرگونه همکاری در هر زمینه‌ای به مرکز مراجعه نموده و یا با شماره‌های مرکز تماس حاصل نمایند. همکاری‌ها می‌تواند شامل هرگونه خدمت به جامعه اتیسم ( اوتیسم ) مانند کمک به خانواده‌های نیازمند مرکز، تهیه وسایل و لوازم برای مددجویان، ارائه خدمات رایگان به جامعه اتیسم ( اوتیسم ) مانند خدمات دندانپزشکی و یا بیمارستانی و یا کلینیکی باشد.