خلاصه:

اتيسم(اوتیسم) را بيشتر مي‌توان يك اختلال نورولوژيكي كه خودش را در سال‌هاي اوليه كودكي نمايان مي‌كند معرفي نمود. اين اختلال در بيماران اُتيستيك باعث مي‌شود كه مغز نتواند در زمينه رفتارهاي اجتماعي و مهارت‌هاي ارتباطي به‌درستي عمل كند و...

اتیسم چیست

اختلال طیف اتیسم(اوتیسم) یا درخودماندگی چیست؟

ريشه كلمه اتيسم(اوتیسم) از واژه يوناني Autos به معني خود گرفته شده است. البته اين نام در طول زمان به صورت‌هاي گوناگوني به‌كار مي‌رفته است مانند اُتيسم(اوتیسم)كودكي اوليه، يا اتيسم(اوتیسم)كودكي. پس از مدتي اين نام‌ها تقريباً مترادف با اُتيسم(اوتیسم)در بزرگسالان به كار رفت و پس از آن اين اختلال را در هر دوره سني به‌نام اتيسم (اوتیسم)مي‌شناسند.
اختلال طیف اُتيسم(اوتیسم)را بيشتر مي‌توان يك اختلال نورولوژيكي كه خودش را در
سال‌هاي اوليه كودكي  نمايان مي‌كند معرفي نمود. اين اختلال در بيماران اُتيستيك(اوتیستیک) باعث مي‌شود كه مغز فرد مبتلا به اتیسم(اوتیسم) نتواند در زمينه رفتارهاي اجتماعي و مهارت‌هاي ارتباطي به‌درستي عمل كند و مزاحم او براي يادگيري چگونگي ارتباط و تعامل با ديگران به‌طور اجتماعي مي‌شود. كودكان و بزرگسالان دارای اختلال طیف اتیسم(اوتیسم) در زمينه ارتباط كلامي و غيركلامی(رشد زبان)، مهارت‌های شناختی معمول، رفتارهاي اجتماعي، فعاليت‌هاي سرگرم‌كننده و بازي داراي مشكل مي‌باشند.
اختلال طیف اُتيسم(اوتیسم)(ASD) و اُتيسم(اوتیسم)دو واژه و عبارت کلی برای گروهی از اختلالات پیچیده در رشد مغز هستند. در سال 2013 در  DSM-Vهمه اختلالات طیف اُتيسم(اوتیسم)در زیر چتر ASD یا اختلالات طیف اُتیسم قرار گرفتند. اکنون دیگر در اختلال طیف اُتيسم(اوتیسم) به جای انواع اتیسم(اوتیسم) 3سطح وجود دارد که در آن‌ها رشد مهارت‌هاي اجتماعي،ارتباطات و منابع و ذخاير رفتاري دچار تاخير و انحراف گردیده است. كودكان درگیر با اختلال طیف اُتيسم(اوتیسم)اغلب تمايلات شديد و ويژه‌اي به مجموعه‌اي از رفتارها نشان مي‌دهند، مقاومت در برابر تغیير ٰ رفتار های تکراری و نقص در ارتباط چشمی دارند و پاسخ‌هاي مناسبي به محركات محيطي نمي‌دهند. اين اختلالات تاثيرهاي متعدد و بيشماري بر روند رشد مي‌گذارند. هرچه این اختلال زود تشخیص داده شود و فرد مبتلا زودتر وارد چرخه‌های درمان گردد، زودتر می‌توان زندگی او را تغییر داد.
مطالب پیشنهادی در مورد اتیسم(اوتیسم)
- نشانه ها و علائم اختلال طیف اتیسم

-علت شناسی و شیوع اتیسم
-تشخیص اتیسم
-درمانها و مداخلات در اتیسم