خلاصه:

اُتيسم را بيشتر مي‌توان يك اختلال نورولوژيكي كه خودش را در سال‌هاي اوليه كودكي (3 سال آغازين كودكي) نمايان مي‌كند معرفي نمود. اين اختلال در بيماران اُتيستيك باعث مي‌شود كه مغز نتواند در زمينه رفتارهاي اجتماعي و مهارت‌هاي ارتباطي به‌درستي عمل كند و...

اتیسم چیست

اختلال طیف اُتیسم(اوتیسم) یا درخودماندگی چیست؟

ريشه كلمه اُتيسم از واژه يوناني Autos به معني خود گرفته شده است. البته اين نام در طول زمان به صورت‌هاي گوناگوني به‌كار مي‌رفته است مانند اُتيسم كودكي اوليه، يا اُتيسم كودكي. پس از مدتي اين نام‌ها تقريباً مترادف با اُتيسم در بزرگسالان به كار رفت و پس از آن اين اختلال را در هر دوره سني به‌نام اُتيسم مي‌شناسند.
اُتيسم را بيشتر مي‌توان يك اختلال نورولوژيكي كه خودش را در سال‌هاي اوليه كودكي (3 سال آغازين كودكي) نمايان مي‌كند معرفي نمود. اين اختلال در بيماران اُتيستيك باعث مي‌شود كه مغز نتواند در زمينه رفتارهاي اجتماعي و مهارت‌هاي ارتباطي به‌درستي عمل كند و مزاحم او براي يادگيري چگونگي ارتباط و تعامل با ديگران به‌طور اجتماعي مي‌شود. كودكان و
بزرگسالان اُتيستيك در زمينه ارتباط كلامي و غيركلامی، مهارت‌های شناختی معمول، رفتارهاي اجتماعي، فعاليت‌هاي سرگرم‌كننده و بازي داراي مشكل مي‌باشند.
اختلال طیف اُتیسم (ASD) و اُتیسم دو واژه و عبارت کلی برای گروهی از اختلالات پیچیده در رشد مغز هستند. در سال 2013 در
  DSM-Vهمه اختلالات طیف اُتیسم در زیر چتر ASD یا اختلالات طیف اُتیسم قرار گرفتند. اختلال طیف اُتیسم گروهي از اختلالات هستند كه در آن‌ها رشد مهارت‌هاي اجتماعي، زبان و ارتباطات و منابع و ذخاير رفتاري دچار تاخير و انحراف مي‌شود، كودكان دچار اختلال طیف اُتیسم اغلب تمايلات شديد و ويژه‌اي به مجموعه‌اي از رفتارها نشان مي‌دهند، مقاومت در برابر تغیير دارند و پاسخ‌هاي مناسبي به محركات محيطي نمي‌دهند. اين اختلالات تاثيرهاي متعدد و بيشماري بر روند رشد مي‌گذارند. هرچه این اختلال زود تشخیص داده شود و فرد مبتلا زودتر وارد چرخه‌های درمان گردد، زودتر می‌توان زندگی او را تغییر داد.
- نشانه های اتیسم
-علت شناسی و شیوع اتیسم
-تشخیص اتیسم
-درمانها و مداخلات در اتیسم